TELC to skrót od "The European Language Certificates". System egzaminacyjny telc- language tests został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy. Testy obejmują tematykę z życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się. Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit telc, która jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe). 

Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej.

Egzamin telc testuje umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie oraz zastosowanie ich w praktycznych i autentycznych sytuacjach w pracy firm.

Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.


Na danym kursie przygotowaliśmy zestaw pytań z kluczem.