Kurs przygotowany w celu poznania i przyswojenia gramatyki języka rosyjskiego. Całość została podzielona na moduły.